Szukaj

Zapraszamy na LIII sesję Rady Gminy Dywity

25 września 2023 r.

Informujemy, że w dniu 25-09-2023 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Dywity. Zapraszamy do śledzenia obrad online pod: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023r.
6. Uchwała w sprawie likwidacji pomnika.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego.
8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dywity z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym w Brąswałdzie, gmina Dywity.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Spręcowo, gmina Dywity.
10. Uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 2024 – 2027.
11. Sprawy różne, Interpelacje, Wnioski i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad.