Szukaj

Zapraszamy na XL sesję Rady Gminy Dywity

27 września 2022 r.

radni

Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2022, wysokość stawki podatku od nieruchomości, czy nadanie nazw ulic w Ługwałdzie i Dywitach – to tylko niektóre sprawy, jakimi zajmą się radni podczas 40. sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w piątek 30 września o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Transmisję online będzie można obejrzeć pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm  

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy Dywity za I półrocze 2022 roku.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2022– 2029.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2022 r.
7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej publicznej.
9. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej publicznej.
10. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
11. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
12. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
13. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Dywit”.
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Różnowo.
16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Dywity w obrębie geodezyjnym Dywity i Ługwałd.
17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Dywity przy ulicy Spółdzielczej.
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
19. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodnicząca Rady Gminy Dywity.
20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodnicząca Rady Gminy Dywity.
21. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
22. Zamknięcie obrad.