Szukaj

Zapraszamy do składania wniosków o rehabilitację leczniczą w najbliższej jednostce terenowej KRUS!

27 lutego 2024 r.

ZAPRASZAMY
NA BEZPŁATNĄ REHABILITACJĘ LECZNICZĄ W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS

Na rehabilitację leczniczą realizowaną za pośrednictwem KRUS kierowane są osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, które:
- cierpią na schorzenia związane z układem ruchu lub mają problemy z układem krążenia,
- uległy wpadkowi przy pracy,
- z powodów zdrowotnych są zagrożone utratą zdolności do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym,
- zostały uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Szczegóły na załączonym plakacie.