Szukaj

Zapraszamy do punktu informacyjno-konsultacyjnego

4 października 2022 r.

W ramach Programu "Czyste Powietrze" (www.czystepowietrze.gov.pl) na terenie Urzędu Gminy Dywity w segmencie "A" w pokoju nr 1 w godzinach 12:00-14:00 działa punkt konsultacyjno – informacyjny, w jego zakres wchodzą następujące działania:
- Udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie, wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymogów określonych w Programie,
- Pomoc Wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinasowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność kompletowaniu wymaganych załączników.
Zapraszamy do skorzystania z usług naszego Punktu!