Szukaj

Zapisz drużynę na Gminny Turniej Siatkówki Halowej

23 listopada 2023 r.

Mieszkańców Gminy Dywity zapraszamy serdecznie do zgłaszania swoich drużyn sołeckich do Gminnego Turnieju Siatkówki Halowej, który odbędzie się w sobote 9 grudnia o godz. 10:00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Tuławkach. Turniej organizowany przez UG Dywity i LZS Dywity jest imprezą otwartą bez kryterium wiekowego. W turnieju uczestniczą zawodnicy mieszkający na terenie Gminy Dywity. Każde sołectwo ma możliwość zgłoszenia jednej drużyny. W drużynie może grać zawodnik z innego sołectwa w przypadku gdy sołectwo, z którego jest zawodnik nie zgłosiło swojej drużyny lub sołectwo posiada dostateczną ilość zawodników niezbędną do uczestnictwa w Turnieju. Dodatkowo dopuszcza się udział maksymalnie 2 zawodników spoza gminy Dywity. Poszczególni zawodnicy mogą występować tylko w jednym zespole. Drużyna składa się z 6 zawodników podstawowych oraz 2 zawodników rezerwowych. Pisemne zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do dnia 5 grudnia 2023 r. roku włącznie do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, w Referacie Bezpieczeństwa Transportu Zbiorowego i Sportu pok. nr 24 tel. 089 5247663. Termin zgłoszenia drużyn jest nieodwołalny i ze względów organizacyjnych nie będzie można zgłaszać drużyny tuż przed turniejem.
Regulamin zawodów wraz z listą zawodników i oświadczeniem jest do pobrania poniżej!

Do pobrania:
Regulamin zawodów siatkówka 2023
Wzór listy zawodników wraz z oświadczeniem