Szukaj

Żałoba w Gminie Dywity!

6 czerwca 2024 r.

W związku z tragiczną śmiercią Krzysztofa Bąka, mieszkańca Gminy Dywity, ucznia Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Dywitach, zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego Frendo Dywity, Daniel Zadworny, wójt Gminy Dywity ogłasza żałobę na terenie Gminy Dywity od godz. 12:00 w dniu 06 czerwca 2024 r. do godziny 24.00 dnia 07 czerwca 2024 r.

Na znak żałoby wójt zarządza umieszczenie flagi przepasanej kirem na budynku Urzędu Gminy Dywity i budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Dywity.

W okresie trwania żałoby wójt odwołuje wszystkie imprezy o charakterze rozrywkowym, których organizatorem jest Urząd Gminy Dywity lub jednostki organizacyjne Gminy Dywity.