Szukaj

Zagospodarowanie terenów przyległych do Jeziora Dywickiego

1 maja 2020 r.

Jezioro Dywickie

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół jeziora Dywickiego poprzez budowę kładki edukacyjnej, platformy widokowo – rekreacyjnej wraz z budynkiem sanitarno – magazynowym a także uporządkowaniem terenów mających w przyszłości stanowić miejsce wypoczynku i rekreacji dla odwiedzających.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020
Oś priorytetowa VI: Kultura i dziedzictwo
Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne
Poddziałanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów
Wartość Projektu: 2.279.479,69 zł
Dofinansowanie: 1.046.117,09 zł

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych Gminy Dywity – terenów rekreacyjnych przyległych do jeziora Dywickiego po roku 2019

Opis Projektu:
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół jeziora Dywickiego poprzez budowę kładki edukacyjnej, platformy widokowo – rekreacyjnej wraz z budynkiem sanitarno – magazynowym a także uporządkowaniem terenów mających w przyszłości stanowić miejsce wypoczynku i rekreacji dla odwiedzających.

W ramach projektu wykonano kładkę edukacyjną o długości około 93 mb stanowiącą zamknięcie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora. Wykonana została w konstrukcji drewnianej na palach, wyposażona w tablice informacyjne o charakterze edukacyjnym.

Platforma widokowo-rekreacyjna –stanowiąca wykończony drewnem obiekt oparty na konstrukcji drewniano-żelbetowej, wyniesiony dla lepszej widoczności w kierunku jeziora powyżej istniejącego terenu. Od strony jeziora przechodzi drewnianymi schodami w dół do istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej-

Budynek sanitarno-magazynowy o powierzchni zabudowy 112,0m2 i powierzchni użytkowej 89.98m2, w którym zlokalizowane są ogólnodostępne sanitariaty, pomieszczenia magazynowe oraz otwarte przebieralnie. Położenie budynku wykorzystuje naturalne ukształtowanie działki. Na stropodachu budynku zaprojektowano drewniany taras widokowy.

W ramach inwestycji wykonano również zagospodarowanie terenów zielonych poprzez przygotowanie plaży oraz uzupełniono ścieżkę pieszo-rowerową poprzez połączenie zejścia z ul. Jeżynowej do istniejącej ścieżki wokół Jeziora Dywickiego.