Szukaj

Wójt z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok!

24 czerwca 2022 r.

radni

Wójt Daniel Zadworny z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok - taką decyzję podczas 38. sesji Rady Gmina Dywity podjęli wszyscy obecni radni.

Dziękuje serdecznie za taką ocenę mojej pracy w 2021 roku - mówi wójt Daniel Zadworny. - Traktuję to jako podsumowanie dużego zaangażowania i znakomitej pracy wielu ludzi na rzecz naszej wspólnoty lokalnej. Mam tu na myśli aktywnych mieszkańców działających w organizacjach pozarządowych, sołtysów i rady sołeckie, kierowników i pracowników jednostek gminnych, pracowników Urzędu Gminy Dywity i wszystkich radnych. Szczególne podziękowania kieruję też do moich najbliższych współpracowników skarbnik Teresy Kuptel za trzymanie w ryzach budżetu Gminy oraz sekretarzowi Waldemar Szydlik. Tak wspaniała ocena to efekt pracy nas wszystkich!
Podczas sesji radni przyjęli również Raport o stanie Gminy Dywity za 2021 rok oraz ważny dokument, jakim bez wątpienia jest Strategia Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030. Radni zgodzili się również na podwyżkę diet dla sołtysów. Na sesji wójt podziękował za pracę i zaangażowanie Karolinie Moczulskiej, która do tej pory pełniła funkcję sołtysa Sołectwa Gady oraz pogratulował wyboru i zadeklarował współpracę nowej sołtys Gadów - Karinie Majcherskiej.