Szukaj

Ważna informacja dla użytkowników laptopów z Grantu PPGR!

29 listopada 2023 r.

Informujemy, że zgodnie z § 3 ust. 2 Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” do 31 grudnia 2023 r. należy złożyć oświadczenie o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego w ramach programu sprzętu komputerowego. Oświadczenie do pobrania znajdziecie Państwo poniżej. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 31 grudnia 2023 r.
Urząd Gminy, Bryła „C”, Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
W przypadku niewykonania przez Obdarowanego zobowiązania, o którym mowa Gmina Dywity wezwie Obdarowanego do stawiennictwa wraz z otrzymanym sprzętem w miejscu i czasie, określonym przez Gminę Dywity.

Oświadczenie laptopy PPGR do pobrania