Szukaj

Urząd Gminy nie pracuje 31 października, zapraszamy w sobotę 15 października!

7 października 2022 r.

budynek, urząd

Zgodnie z Zarządzeniem nr 165/2022 Wójta Gminy Dywity ustala się dzień wolny od pracy w dniu 31 października dla wszystkich pracowników UG Dywity, w zamian za odpracowanie go w sobotę 15 października 2022. Prosimy o uwzględnienie tego faktu podczas planowania terminu wizyty w UG Dywity.