Szukaj

Trwa renowacja warmińskich kapliczek

20 października 2022 r.

kapliczka warmińska

Zakończyła się renowacja jednej z trzech warmińskich kapliczek w Gminie Dywity, które zostaną odrestaurowane w 2022 roku dzięki programowi zapoczątkowanemu w 2021 roku przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiat Olsztyński i kilka podolsztyńskich gmin, w tym Gminę Dywity. Firma zajmująca się restaurowaniem zabytków ukończyła renowację kapliczki przy ul. Domagały w Kieźlinach usytuowanej przy drodze powiatowej Wadąg-Słupy. Na ukończeniu jest również renowacja kapliczki w Brąswałdzie, a do połowy listopada wykonany ma być remont kapliczki w Zalbkach. Koszt renowacji wszystkich trzech obiektów to około 80 tysięcy złotych. Środki w większości pochodzą  od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy. Szacuje się, że na Warmii jest ponad 1,3 tys. zabytkowych przydrożnych kapliczek, które stanowią charakterystyczny element krajobrazu oraz dziedzictwo kulturowe i religijne regionu. Większość wymaga renowacji. Najstarsze z tych historycznych obiektów pochodzą z początków XVII wieku.