Szukaj

Szkody suszowe - przedłużono termin składania wniosków

27 października 2022 r.

rośliny susza

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2117) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę można składać za pośrednictwem publicznej aplikacji do dnia 31 października 2022 r., korzystając z własnego Profilu Zaufanego.

Publiczna aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą" dostępna jest pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Instrukcja wypełniania poprzez aplikację wniosku o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę dostępna jest w zakładce „Co musisz zrobić” pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych Pod tym adresem znajdują się również m.in. informacje nt. kto i kiedy może złożyć przedmiotowy wniosek oraz co trzeba przygotować.