Szukaj

Spotkanie z NEXERĄ w sprawie światłowodowego internetu

23 listopada 2022 r.

prezentacja, dane

We wtorek 22 listopada w sali konferencyjnej UG Dywity odbyło się ważne spotkanie w sprawie światłowodowego internetu. W rozmowach z firmą NEXERA wzięli udział radni, sołtysi oraz przedstawiciele Gminy Dywity. Najważniejsze informacje i ustalenia ze spotkania:
✅ od września NEXERA ma swój oddział regionalny w Olsztynie, co powinno ułatwić i usprawnić kontakt z firmą,
✅ 2927 gospodarstw domowych z terenu Gminy Dywity z około 4300 zostanie objętych światłowodowym internetem,
✅ 130 gospodarstw ze Spręcowo jest już objętych światłowodem, z czego tylko nieco ponad 30 proc. podpisało umowy na dostawę internetu z operatorami,
✅ kolejne 704 gospodarstwa (Dywity - 280, Dągi - 16, Kieźliny - 69, Myki - 51, Różnowo - 197, Wadąg - 17, Słupy - 35, Zalbki - 39) zostanie podpiętych pod światłowód w I kwartale 2023 roku,
✅ wymienione wyżej 834 gospodarstwa (Spręcowo plus reszta) to inwestycja, którą NEXERA realizuje ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
✅ kolejne 1872 gospodarstwa zostaną objęte światłowodem z prywatnych środków firmy NEXERA, projekt ma zostać wykonany do końca grudnia, a prace budowlane i zakończenie inwestycji jest planowane na czerwiec/lipiec 2023,
✅ podział 1872 gospodarstw, które będą wykonane do czerwca/lipca 2023 przedstawia się następująco:
- Dywity - 698 adresów,
- Kieźliny 459 adresów,
- Ługwałd - 271 adresów,
- Różnowo - 256 adresów,
- Wadąg - 188 adresów.
Dokładna lista tych 1872 adresów nie została przekazana jeszcze Gminie. Adresy będą sukcesywnie pojawiać się na stronie NEXERY: https://www.nexera.pl/pl/
✅ po zakończeniu spotkania NEXERA zweryfikowała jeszcze raz listę budynków i ustaliła, że możliwe jest rozważenie projektów na 5 dodatkowych miejscowości:
- Bukwałd – 64 adresów
- Barkweda – 27 adresów
- Frączki – 60 adresów
- Gradki – 46 adresów
- Tuławki – 24 adresy.
Te miejscowości były przez NEXERĘ zaprojektowane, ale z powodu zmiany wykonawcy zostały wstrzymane. Budowa na tych terenach zostanie wznowiona. Po konsultacjach z wykonawcą NEXERA da informację, kiedy dokładnie się to stanie.
✅ na terenie Gminy Dywity działa aż 13 operatorów, z którymi będzie można podpisywać umowę na dostawę światłowodowego internetu,
✅ NEXERA ubolewa nad opóźnieniami i błędami, jakie wydarzyły się do tej pory na projekcie, ale jest otwarta na dalszą współpracę i rozmowy,
✅ z pierwotnej początkowej listy około 2100 adresów, które były podawane z programu POPC na liście ostatecznej po wykonaniu analizy ekonomicznej i technicznej ostały się 834 gospodarstwa (pisaliśmy o nich wyżej). Jednak NEXERA podkreśla, że ze swoich środków doprowadzi światłowód do kolejnych 2093 gospodarstw, co daje łączną liczbę 2927 gospodarstw w Gminie Dywity,
✅ Przyczyn wykluczenia adresów z obszarów wsparcie POPC może być kilka, m.in. są to adresy, które:
- w okresie wyznaczania obszarów wsparcia nie występowały w referencyjnych bazach adresowych PRG i NOBC (np. nowo powstałe budynki oraz budynki w budowie),
- zlokalizowane są w otoczeniu czarnych obszarów, gdzie nasycenie punktami objętymi siecią NGA osiągnęło określony poziom (a więc występuje możliwość podłączenia tych adresów do już istniejących sieci),
- zostały uznane za opłacalne komercyjnie, dla których istnieje realna szansa na przyłączenie do sieci w ramach prywatnych inwestycji operatorów telekomunikacyjnych,
- zgłoszone zostały jako planowane do objęcia inwestycją komercyjną / prywatną przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach konsultacji społecznych prowadzonych obecnie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
- dla których wykazano zasięg sieci (https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/) o przepustowości minimum 30 Mb/s w dowolnej technologii (światłowodowej, miedzianej parowej, kabli miedzianych współosiowych, usług radiowych, itp.), [zasięg i rodzaj sieci można zweryfikować na stronie https://wyszukiwarka.uke.gov.pl],
- były objęte wcześniejszymi działaniami (projekty w trakcie realizacji lub w okresie trwałości).
Więcej szczegółów odnośnie metodologii wyznaczania obszarów wsparcia POPC można znaleźć w dokumencie: Proces wyznaczania i wyłączania adresów w POPC - Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl).
✅ zapotrzebowanie na usługę szerokopasmowego Internetu można zgłosić przez wypełnienie ankiety na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/. Celem dokonania zgłoszenia niezbędne jest podanie dokładnych danych punktu adresowego takich jak województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, oraz adres e-mail zgłaszającego. Następnie należy określić rodzaj zapotrzebowania (internet, telefon, telewizja, itp.) oraz określić zapotrzebowania na prędkość usługi. Każde ze zgłoszeń jest automatycznie zapisywane w bazie serwisu. Operatorzy telekomunikacyjni mogą w każdej chwili pobrać raport z Wyszukiwarki dla obszaru, na którym prowadzą działalność. Tym samym ułatwi im to planowanie przyszłych inwestycji. UKE uwzględnia również zapisane zgłoszenia przy organizacji Konsultacji społecznych białych plam NGA czy też podczas opracowywania baz adresowych na potrzeby przyszłych działań, które przeprowadzać będzie m.in. CPPC.
✅ Co do miejscowości:
- Sętal – najbliższy OLT to 6 km. Koszt inwestycji przekracza możliwości inwestycyjne NEXERY,
- Dąbrówka Wielka oraz Nowe Włóki – odległość powyżej 6 km od OLT. Również przekracza możliwości inwestycyjne NEXERY.
✅ dane do kontaktu i pytań: monika.szczepaniakwmz70y@nexera.pl oraz na stronie www.nexera.pl i pod numerem tel.: +48 22 233 07 00