Szukaj

Spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit!

22 lutego 2022 r.

mapa drogi

Trwają prace nad opracowaniem studium korytarzowego dla budowy obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit. To ważna i potrzebna inwestycja, którą należy zrealizować i o którą wójt Daniel Zadworny zabiegał od początku kadencji. Projektanci z firmy Trakt pokazali na początku lutego 2022 kolejne efekty swoich prac i kolejne warianty przebiegów w korytarzu zachodnim oraz wschodnim. Różnią się one znacznie od tych pokazywanych pierwotnie w październiku 2021 roku. Już teraz widzimy, że nie wszystkie uwagi i sugestie Gminy Dywity zostały obecnie wzięte pod uwagę. Mieszkańcy już 9 marca o godz. 16:00 będą mogli wziąć udział w konsultacjach i wskazać swoje uwagi, opinie i sugestie. Z ostatnimi propozycjami firmy projektowej Trakt i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wariantami przebiegów obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit mogą się Państwo zapoznać na stronie:
https://www.trakt.eu/obwodnica-olsztyn-dywity/spotkania-informacyjne/
Zachęcamy do przestudiowania wszystkich wariantów i wyrażenia swojej opinii poprzez formularz konsultacji. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, które zaproponowano nam odgórnie w formie online, zapraszamy już dziś do sali konferencyjnej UG Dywity w środę 9 marca o godz. 16:00. Postaramy się o to, by miało ono jednak charakter hybrydowy. Ze względu na obostrzenia Mieszkańców, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu w sali konferencyjnej UG Dywity prosimy o zgłaszanie takiej chęci do 4 marca (piątek) pod numerem telefonu: 89 524 76 40 lub poprzez e-mail: sekre8ho3k6tariat@ugdywity.pl

Spotkanie Informacyjne w formule „on-line”
09.03.2022 (środa)  o godz. 16:00
Link do spotkanie będzie dostępny na stronie
https://www.trakt.eu/obwodnica-olsztyn-dywity/

Celem spotkania jest poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych o planowanym przedsięwzięciu oraz zebranie opinii odnośnie planowanej inwestycji oraz proponowanych wariantów przebiegu obwodnic.
Ze względu na sytuację pandemiczną COVID-19 spotkanie odbędzie się w  formie wideokonferencji – przy użyciu aplikacji teams dostępnej dla użytkowników.
Link do spotkania zostanie zamieszczony na stronie:
https://www.trakt.eu/obwodnica-olsztyn-dywity/
Mapy, w formie papierowej, z przebiegiem proponowanych wariantów obwodnicy udostępnione będą także w siedzibie  Urzędu Gminy w Dywitach (Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska UG Dywity, pokój nr 1 w segmencie „A”).
    
Istnieje możliwość przesłania opinii  odnośnie projektowanych obwodnic w formie elektronicznej lub papierowej. Formularz jest udostępniony w wersji edytowalnej oraz pdf na stronie internetowej: https://www.trakt.eu/obwodnica-olsztyn-dywity/spotkania-informacyjne/ oraz na: https://gminadywity.pl/spotkanie-informacyjne-w-sprawie-obwodnicy-olsztyna-i-obwodnicy-dywit
Prosimy o podanie w formularzu Państwa danych. Wypełniony formularz, z odręcznym podpisem, należy przesłać na adres email: wnioski-olhqsztyn@trakt.eu (skan lub zdjęcie).
Informujemy, że formularz zawierający wnioski w zakresie rozwiązań projektowych ingerujących w działki prywatne, powinien zostać podpisana przez właściciela nieruchomości.
Zostaną udzielone odpowiedzi na wszystkie wnioski i pytania zawarte w  podpisanych formularzach .
Zgodnie z RODO dane osobowe w formularzu będą przechowywane u Wykonawcy i Zamawiającego. Ich podanie jest dobrowolne i służy celom identyfikacji właścicieli nieruchomości wyłącznie na potrzeby przedmiotowej inwestycji.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami, liczymy na czynny udział w przedmiotowych spotkaniach informacyjnych oraz konstruktywne sugestie i uwagi w zakresie rozwiązań projektowych.

REKOMENDACJA GMINY DYWITY DOTYCZĄCA PIERWSZYCH WARIANTÓW PRZEBIEGU OBWODNICY PRZEDSTAWIONA PRZEZ GDDKIA ORAZ FIRMĘ TRAKT W PAŹDZIERNIKU 2021

DO POBRANIA WARIANTY PIERWSZE Z X 2021:

ORIENTACJA WSCHODNIA (PDF)

ORIENTACJA ZACHODNIA (PDF)

REKOMENDACJA GMINY DYWITY DO PIERWSZYCH WARIANTÓW (PDF) (treść pisma również poniżej na plikach jpg)

 

PLIKI DO POBRANIA (FORMULARZ KONSULTACJI I WARIANTY PRZEBIEGÓW Z LUTEGO 2022):
 

FORMULARZ KONSULTACJE OBWODNICA OLSZTYNA I DYWIT (PDF)

FORMULARZ KONSULTACJE OBWODNICA OLSZTYNA I DYWIT (DOC)

ULOTKA OBWODNICA OLSZTYNA I DYWIT (A4)

PLAKAT DOT. SPOTKANIA INFORMACYJNEGO (PDF)

1.2_ORIENTACJA ZACHODNIA

1.1_ORIENTACJA WSCHODNIA

2.1_W1_WSCHÓD

2.2_W2_WSCHÓD

2.3_W3_WSCHÓD

2.4_W5_WSCHÓD

2.5_W6_WSCHÓD

3.1_W2_ZACHÓD

3.2_W3_ZACHÓD

3.3_W4_ZACHÓD