Szukaj

Ścieżka pieszo-rowerowa z Dywit do Różnowa coraz bliżej finiszu

3 października 2019 r.

Droga z nowym chodnikiem

Odwiedziliśmy II etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Dywit do Różnowa. Inwestycja o długości 3 km jest zaawansowana w 70 procentach. Termin zakończenia to zgodnie z umową 30 listopada 2019 roku.

Ścieżka będzie oświetlona podobnie jak I etap wykonany z tzw. nowego do starego Różnowa. Koszt realizacji II etapu ścieżki to około 3,6 mln zł. Gmina pozyskała dofinansowanie unijne na inwestycję w wysokości ponad 80 procent kosztów kwalifikowalnych z projektu "Ekomobilny MOF".