Szukaj

Rusza budowa e-administracji w Gminie Dywity

30 sierpnia 2018 r.

Wójt Jacek Szydło, skarbnik Teresa Kuptel i przedstawiciel konsorcjum przy stole

Już od kwietnia 2019 będą duże udogodnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców z gminy Dywity! Umowa z wykonawcą inwestycji polegającej na budowie e-administracji w Gminie Dywity została podpisana 23 sierpnia. Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zł, z czego 85 proc. to zdobyte przez gminę dofinansowanie unijne.

Podpisy pod tym ważnym dokumentem złożyli 23 sierpnia wójt Jacek Szydło, skarbnik Teresa Kuptel i przedstawiciel konsorcjum złożonych z dwóch warszawskich firm. Realizacja inwestycji ma się zakończyć do 31 marca 2019 roku. Jej zakres jest bardzo szeroki i polega na:
1) wdrożeniu Cyfrowego Urzędu wraz z portalem płatności, (formularze do wypełnienia, płatność),
2) wdrożeniu portalu komunikacji społecznej, oraz portali e-Rada i e-Sołtys, (konsultacje, praca Rady Gminy),
3) wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi Urzędu,
4) wdrożeniu Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, (załatwienie całej sprawy drogą elektroniczną),
5) modernizacji infrastruktury sieci LAN,
6) dostawie urządzeń bezpieczeństwa sieci,
7) modernizacji i dostawie wyposażenia serwerowni, (2 serwery, macierz dyskowa),
8) dostawie rozwiązań telekomunikacyjnych,
9) dostawie wyposażenia komputerowego, (27 komputerów, 20 laptopów),
10) dostawie systemu podtrzymania napięcia (UPS),
11) dostawie systemu do głosowania przez radnych.

- Wdrożone usługi będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców – mówi Daniel Zadworny, zastępca wójta gminy Dywity. – Stawiamy na rozwój społeczeństwa informacyjnego, dlatego wdrażamy też szereg innych działań z tego zakresu. Niedawno wprowadziliśmy np. możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie (kartą płatniczą i telefonem). Planujemy uruchomienie portalu do badania satysfakcji klienta. Chcemy też wdrożyć „Platformę informacyjną o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje” i utworzyć Referat  Nowoczesnych Technologii-Informatycznych w Urzędzie Gminy Dywity.