Szukaj

Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dywity

11 maja 2021 r.

Logo Unii Europejskiej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dywity” mająca na celu rozbudowę systemów kanalizacji sanitarnej na odcinku około 2825m w miejscowościach Spręcowo i Myki oraz budowa sieci wodociągowej o długości około 1802m w miejscowości Myki w celu wsparcia rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Gminie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: powstanie infrastruktura umożliwiająca podłączenie nowych odbiorców do sieci wodno-kanalizacyjnej
Operacja realizowana w dwóch etapach:

I etap – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spręcowo”
II etap – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki” i  „Budowa wodociągu w miejscowości Myki”.