Szukaj

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2024/2025

2 lutego 2024 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dywity!

Uprzejmie informujemy, że zapisy uczniów zamieszkujących w obwodach szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity do klas I na rok szkolny 2024/2025 odbywają się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia w okresie od 01.03.2024 r do 29.03.2024r.  
Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania będą dostępne na stronach internetowych szkół.
Rekrutacja do gminnych przedszkoli rozpoczyna się 01.03.2024 r. Od tego dnia będzie można  pobierać i składać wnioski  w przedszkolu, do którego chcą Państwo zapisać dziecko.
W załączeniu przekazujemy harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas I w szkołach podstawowych ( dla uczniów spoza obwodu), oddziałów dwujęzycznych – klasa VII oraz oddziałów sportowych  - klasa IV w Szkole Podstawowej w Dywitach.
Jednocześnie informujemy o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz o niezbędnych dokumentach, które należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie rekrutacja 2024
2. Kryteria szkoły 2024
3. Harmonogram rekrutacji I klasy
4. Harmonogram oddział sportowy
5. Harmonogram oddział dwujęzyczny
6. Kryteria przedszkola 2024
7. Harmonogram rekrutacji przedszkola 2024
8. Harmonogram rekrutacji oddział przedszkolny