Szukaj

Przekazanie laptopów z programu Granty PPGR

7 listopada 2022 r.

✅ Granty PPGR – przekazanie sprzętu osobom zakwalifikowanym do programu!
✅ Informujemy, że od 15 listopada (wtorek) rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Dywity pozytywnie zakwalifikowanych zostało 205 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego.
Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przekazania sprzętu komputerowego.
✅ UWAGA:
Prosimy rodziców/opiekunów dzieci, którzy złożyli wnioski oraz uczniów pełnoletnich aby udając się do Urzędu Gminy w Dywitach na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą:
- swój dowód osobisty
- numer Pesel dziecka/dzieci . Uczniowie pełnoletni swój numer Pesel
- numer telefonu
- adres email
- w przypadku gdy jesteście Państwo opiekunem prawnym/ kuratorem dokument potwierdzający, że mają Państwo prawo do reprezentowania osoby obdarowanej (skrócony akt urodzenia, dowód osobisty obdarowanego z imionami rodziców, odpis postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora).
✅ W celu przekazania Państwu sprzętu przedstawiamy na jednej z załączonych grafik harmonogram odbioru ?
✅ Osoby, które składały wniosek, a nie mają informacji o tym, czy zostały zakwalifikowane do odebrania laptopa, prosimy o telefon do referatu edukacji pod numerem: (89) 524 76 44 lub końcówka 45. Dodatkowo pracownicy będą z wyprzedzeniem dzwonić i zapraszać na konkretny termin osoby zakwalifikowane do podpisania umowy i odebrania laptopa w urzędzie. W poniedziałek 7 listopada  obdzwaniane były nazwiska z pierwszą literą A i B. W kolejnych dniach telefonów mogą się spodziewać osoby z nazwiskami z kolejnymi znakami alfabetu.
✅ Informujemy, że Urząd Gminy Dywity nie świadczy pomocy technicznej w zakresie uruchomienia, czy aktualizacji systemu Windows. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.