Szukaj

Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - Projekt dofinansowany z Funduszy Norweskich

13 lutego 2024 r.

Pod koniec 2023 r. zakończono prace związane z montażem fotowoltaiki i modernizacją oświetlenia w szkole w Spręcowie. W szkole Podstawowej w Bukwałdzie część pomieszczeń oddano już do użytkowania, ale roboty trwają nadal, ze względu na znacznie szerszy zakres termomodernizacji.Tytuł Projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie".
Strona projektu jest dostępna pod linkiem : https://szkola.wobee.pl/
Program: Projekt Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar programowy:  Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne
Montaż finansowy: Realizowany projekt finansowany jest w 70 % ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z czego 85% pochodzi z MF EOG a 15% z budżetu państwa).
Wartość projektu: Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 5.296.521,37 mln zł, a przyznane dofinansowanie to ok. 3.707.564,95 mln zł.

Dofinansowanie z Funduszy EOG dotyczy dwóch szkół na terenie Gminy Dywity:
• Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
• Szkoła Podstawowa w Spręcowie.

Cel Projektu: to poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Bukwałdzie i Spręcowie, w których prowadzona jest działalność oświatowo - wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na termomodernizacji dla uzyskania prawie zero-emisyjnego standardu energetycznego
Zakres przedsięwzięcia w poszczególnych budynkach różni się, ale wśród prac modernizacyjnych planowane jest m.in.:
• docieplenie ścian i stropów,
• wymiana źródła ciepła na pompę ciepła,
• przyłączenie do nowego źródła ciepła,
• montaż instalacji fotowoltaicznej,
• wymiana oświetlenia na energooszczędne,
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministra Klimatu – Operatora Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” naboru wniosków na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.