Szukaj

Program Czyste Powietrze w Gminie Dywity

4 października 2022 r.

logo

Wójt Gminy Dywity w ramach dbałości o jakość powietrza oraz celem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, podjął współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i przystąpił do rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Więcej przydatnych informacji o Programie i o korzyściach z udziału w nim pod linkiem: www.czystepowietrze.gov.pl