Szukaj

Pozarządowiec Godny Naśladowania jest z Tuławek!

20 października 2022 r.

kobiety i mężczyźni

Wspaniała informacja nadeszła z uroczystej XIX Gali konkursu "Godni Naśladowania", którego organizatorem jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Agnieszka Sakowska-Hrywniak, sołtys Tuławek, prezes Fundacji Prymus, członek OSP Tuławki i wolontariusz Fundacja Kłobuk zdobyła główna nagrodę i tytuł laureata w kategorii „Pozarządowiec Godny Naśladowania”!

Laureatka z Gminy Dywity otrzymała piękną statuetkę z rąk marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina oraz czek o wartości 1 tys. zł ufundowany przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.
- Jestem bardzo zaskoczona i dziękuję bardzo za nagrodę, choć ja nie robię nic wielkiego - mówi Agnieszka Sakowska-Hrywniak. - Działam według zasady, żeby nikogo nie oceniać i działać tak, aby pomagać drugiemu człowiekowi.
Ze skromnymi słowami laureatki nie zgodził się Daniel Zadworny, wójt gminy Dywity, który był na Gali i wręczył nagrodzonej kwiaty.
- Nagroda trafiła zdecydowanie we właściwe ręce! - uważa wójt Daniel Zadworny. - Proszę sobie wyobrazić, że ta drobna kobieta ma wielką moc działania na rzecz innych i mogłaby spokojnie pomieścić w sobie działania, co najmniej trzech innych osób. Dziękuję za to co robi pani dla swojego sołectwa, dla Gmina Dywity, dla strażaków, polskich i ukraińskich dzieci, dla starszych i wykluczonych, dla zachowania dziedzictwa warmińskiego i dla całego świata.
Warto wspomnieć, że w kategorii „Pozarządowiec Godny Naśladowania” zgłoszonych zostało 10 osób z całego regionu. Nagrodę główna otrzymała Agnieszka Sakowska-Hrywniak, a wyróżnienie w tej kategorii przypadło Angelice Stawisińskiej, do niedawna dyrektor Gok Dywity.
Celem Konkursu „Godni Naśladowania” jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto Konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: „Organizacja Pozarządowa Godna Naśladowania”, „Pozarządowiec Godny Naśladowania”, „Samorząd Godny Naśladowania”, „Przedsiębiorca Godny Naśladowania”.