Szukaj

Pomoc telefoniczna ofiarom przemocy domowej

24 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom KCPU , przekazujemy do Państwa wiadomości informację na temat dostępnych miejsc pomocy telefonicznej ofiarom przemocy domowej oraz osobom uzależnionym:

 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" - tel. 800-120-002. Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę.

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla ofiar uzależnień (od używek) - tel. 800-199-990. Telefon jest bezpłatny i czynny codziennie od 16.00 do 21.00.

Telefon Zaufania dla osób Uzależnionych behawioralnie* (od czynności) - tel. 801-889-880. Telefon jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17.00 do 22.00. Koszt połączenia to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora.

* Uzależnienia behawioralne to wszystkie uzależnienia NIEzwiązane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli np. uzależnienie od hazardu, od Internetu, komputera, zakupów, objadania się, seksoholizm, pracoholizm i inne. Oferta telefonu skierowana jest do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi (również dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych).

Projekt uruchomienia i prowadzenia telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.