Szukaj

PILNE! Zgłoś zainteresowanie preferencyjnym zakupem węgla!

24 października 2022 r.

Prosimy o pilne zgłaszanie się zainteresowanych osób zakupem węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych i szacowanej ilości węgla.

Zgodnie z procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości do 1,5 tony w 2022 r. i 1,5 tony do końca kwietnia 2023 roku (maksymalnie 3 tony na gospodarstwo do końca kwietnia 2023) jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Deklaracje o zainteresowaniu Mieszkańców gminy przyjmowane są do 28 października 2022 r. (piątek) do godz. 15:30, w Urzędzie Gminy w Dywitach, w Biurze Obsługi Interesanta lub  e-mailowo: wegielrfyo@ugdywity.pl

Zgłoszenie informacji nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku na zakup węgla. Służy jedynie do oszacowania zapotrzebowania na węgiel w skali naszej gminy.

Deklaracja do pobrania i wypełnienia znajduje się na dole strony.

Deklaracja do pobrania w wersji Word - kliknij aby pobrać!

Deklaracja do pobrania w wersji PDF - kliknij aby pobrać!