Szukaj

Od 18 stycznia ruszają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Dywity 2021-2030

13 stycznia 2022 r.

dywity z lotu ptaka

Uprzejmie informujemy, że od 18 stycznia 2022r. do 22 lutego 2022r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030.
✅ Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
1. pisemnej – poprzez przekazanie wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji,
2. pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej, poprzez składanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030 za pomocą formularza wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii  w terminie od 18 stycznia do 22 lutego 2022 r.
✅ Przekazanie uwag powinno nastąpić:
• w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, w Biurze Obsługi Interesanta, Segment A, piętro I,
• pocztą tradycyjną, na adres Urzędu Gminy Dywity,
• pocztą elektroniczną, na adres e-mail: ugj6.sh7@ugdywity.pl.
3. ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. o godzinie 15.30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach, przy ul. Olsztyńskiej 28.
Zarządzenie wójta i ogłoszenie w sprawie konsultacji znajdą Państwo pod linkiem: https://gminadywity.pl/dla-mieszkanca/strategia-gminy
Tam też w dniu 18 stycznia 2022 pojawi się do pobrania i zapoznania się projekt Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030 ?
✅ Wypowiedz się! Twoje zdanie się liczy!