Szukaj

Nowa świetlica wiejska w Ługwałdzie otwarta!

21 grudnia 2022 r.

budynek świetlica otwarcie Ługwałd

Wielki dzień dla Sołectwa Ługwałd, które doczekało się nowej świetlicy wiejskiej z prawdziwego zdarzenia. Dnia 10 grudnia odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia obiektu, na który mieszkańcy czekali od 2014 roku, kiedy to gmina Dywity zarządzana jeszcze przez poprzedniego wójta Jacka Szydło nabyła nieruchomość pod świetlicę.

Przez kolejne lata trwały takie procesy, jak zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, znalezienie dofinansowania zewnętrznego, przeprowadzenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i sam proces budowlany, który trwał stosunkowo krótko, bo dokładnie jeden rok!
- Jestem szczęśliwy, że sprawa naszej świetlicy zakończyła się pozytywnie - Mirosław Hycza, sołtys Ługwałdu nie krył zadowolenia. - Dziękuje wójtowi Danielowi Zadwornemu, poprzedniemu wójtowi Jackowi Szydło, radnym, firmie wykonawczej i wszystkim mieszkańcom Ługwałdu za wsparcie. Obiekt jest piękny, a ja deklaruję, że będzie on tętnił życiem i będą się tu odbywać ciekawe zajęcia i aktywności.
Wójt Daniel Zadworny podkreślał, że budowa nowej świetlicy była możliwa dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji.
- Dzięki wspólnym staraniom, mieszkańcy Ługwałdu zyskali wspaniałe miejsce służące integracji, realizacji spotkań, warsztatów i zajęć - mówił wójt Daniel Zadworny, który podczas otwarcia opowiedział ze szczegółami o całej historii tej ważnej inwestycji.
W części artystycznej wystąpiła uzdolniona ługwałdzka młodzież: Ksawery Nowicki zatańczył z partnerką polkę i krakowiaka, Ania Słowik pięknie pogadała w gwarze warmińskiej, a piosenki z tekstami Marii Zientary-Malewskiej zaśpiewała Ania Broda z dziećmi z Warmińskiej Kapeli Podwórkowej BUM CYK CYK. Byłe tez okazały i pyszny tort wykonany przez mieszkańca Ługwałdu.

Zakres inwestycji w Ługwałdzie:
- budowa budynku o pow. użytkowej 161,72 m2 wraz z wyposażeniem kuchni (zabudowa + sprzęt AGD)
- zagospodarowanie terenu wokół budynku (parking i oświetlenie),
- altana.
Koszt całkowity: 1 930 332,08 w tym:
- roboty budowlane 1.848.073,25 zł w tym prawie 500 000,00 zł dofinansowania z PROW 2014-2020
- wykonanie dokumentacji 43 542,00
- nadzór inwestorski 34 440,00.