Szukaj

Nagrody wójta dla nauczycieli

20 października 2022 r.

nauczyciele

Daniel Zadworny, wójt gminy Dywity spotkał się 14 października z nauczycielami, którym zostały przyznane nagrody finansowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zgodnie z tradycją oprócz nagród był też okolicznościowy tort, kwiaty i okazja do wspólnych rozmów.
Nagrody zostały przyznane m.in. za dobre zarządzanie takimi placówkami, jak szkoły i przedszkola, za innowacyjne podejście w nauczaniu, czy za szczególną dbałość o wszechstronny rozwój uczniów oraz przedszkolaków. Na podkreślenie zasługuje też dobra współpraca z organem prowadzącym, czyli gminą Dywity. Wśród wyróżnionych nauczycieli znaleźli się: Mariola Soroka-Christow, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuławkach, Danuta Kmieć, dyrektor Przedszkola Samorządowego Juniorek w Kieźlinach, Emilia Olber, nauczycielka Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dywitach, Joanna Kleina, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Słupach, Mirosława Klejna, dyrektor Szkoła Podstawowa w Dywitach, Krzysztof Wądołowski, nauczyciel SP Dywity.
- Wyróżnionym nauczycielom gratuluję, a wszystkim pedagogom z placówek oświatowych Gmina Dywity w dniu ich święta dziękuję za odpowiedzialną i wspaniałą pracę oraz sukcesy w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Przy okazji życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym - mówi wójt Daniel Zadworny.