Szukaj

Kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24

31 stycznia 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dywity

Uprzejmie informujemy, że zapisy uczniów zamieszkujących w obwodach szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity do klas I na rok szkolny 2023/2024 odbywają się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia w okresie od 01.03.2023 r do 31.03.2023r.  

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania będą dostępne na stronach internetowych szkół.

Rekrutacja do gminnych przedszkoli rozpoczyna się 01.03.2023 r. Od tego dnia będzie można  pobierać i składać wnioski  w przedszkolu, do którego chcą Państwo zapisać dziecko.

W załączeniu przekazujemy harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas I w szkołach podstawowych ( dla uczniów spoza obwodu), oddziałów dwujęzycznych – klasa VII oraz oddziałów sportowych  - klasa IV w Szkole Podstawowej w Dywitach. 

Jednocześnie informujemy o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz o niezbędnych dokumentach, które należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
 

Do pobrania: