Szukaj

Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity - III etap

3 czerwca 2021 r.

ludzie

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości około 0,75 km wzdłuż drogi powiatowej nr 1449N w Wadągu. Projekt zakłada także wprowadzenie rozwiązań przyjaznych środowisku, służących poprawie efektywności energetycznej poprzez budowę energooszczędnego oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej.

Projekt pn. "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity- III etap- Zadanie 1 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wadąg”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4- Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 – Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.1.1 – Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Wartość projektu: 1 594 493,59 zł

Wartość dofinansowania: 726 353,59 zł

Data podpisania umowy: 27 maja 2021 r.

Zakończenie finansowe projektu: 15 grudnia 2022 r.

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości około 0,75 km wzdłuż drogi powiatowej nr 1449N w Wadągu. Projekt zakłada także wprowadzenie rozwiązań przyjaznych środowisku, służących poprawie efektywności energetycznej poprzez budowę energooszczędnego oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej.

 

Główny cel projektu:

  1. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Dywity w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1449N w Wadągu.