Szukaj

Kampania Biała Wstążka - bezpłatne wsparcie psychologa i terapeuty uzależnień!

14 grudnia 2021 r.

Dwie kobiety siedzące na krzesłach
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach informuje, że w porozumieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Ośrodkiem Kultury W Dywitach włącza się w kampanię BIAŁA WSTĄŻKA!
  • Dlatego w sobotę 4 grudnia w siedzibie Gok Dywity przy ul. Olsztyńskiej 28 w godzinach 11:00-14:00 będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego.
  • Wszystkie osoby doznające przemocy domowej, świadków przemocy, rodziców mających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz wszystkie inne osoby, które z uwagi na sytuacje kryzysowe wymagają wsparcia i pomocy – zapraszamy na dyżur terapeuty ds. uzależnień i psychologa.