Szukaj

Jubileusz 15 Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dywitach

20 października 2022 r.

emeryci

Daniel Zadworny - Wójt Gminy Dywity i Urszula Derlacz, sołtys Sołectwa Dywity wzięli udział w pięknym jubileuszu 10 rocznicy powstania 15 Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dywitach. Były podziękowania, gratulacje oraz serdeczne życzenia.
- Mądrość i doświadczenie życiowe osób starszych, emerytów i rencistów, to wspaniały dar dla naszej lokalnej społeczności i warto z niego korzystać - uważa wójt Daniel Zadworny. - A mamy w Gmina Dywity bardzo wiele osób,  których nauk i podpowiedzi są bardzo cenne. To w większości osoby, które żyją tu od lat, znają naszą Gminę od podszewki. Z moich obserwacji wynika, że dzisiejszy dywicki Senior to osoba aktywna, czerpiąca garściami z oferty naukowej, kulturalnej i sportowej, twórcza, pomocna, realizująca pasje i spełniająca marzenia. Jesteście Państwo świetnym przykładem do naśladowania oraz inspiracją dla młodszych pokoleń.
Przy okazji rocznicy Koła Urszula Nikiel została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową - najwyższym odznaczeniem za wybitne zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
- Gratuluję serdecznie i deklaruję współpracę oraz wsparcie Gminy Dywity dla 15 Koła PZERiI - mówi wójt Daniel Zadworny.