Szukaj

Jaka Gmina Dywity w 2030 roku? Wypowiedz się!

15 lutego 2022 r.

zdjęcie z lotu ptaka konsultacje

Jaka Gmina Dywity w 2030 roku? Wypowiedz się!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dywity! Czekamy na Wasze głosy, uwagi i pomysły! Napiszcie i wypowiedzcie się, jaką Gminę Dywity chcielibyście widzieć w perspektywie 2030 roku! Do 22 lutego trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030.  W piątek  18 lutego 2022 r. o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formule hybrydowej, w tym także na ogólnodostępnej platformie MS TEAMS, na którym omawiany będzie projekt Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030.  Czekamy na Was, a także na Wasze wnioski, uwagi, pomysły do strategii! Każdy kto jest zainteresowany będzie mógł się połączyć do spotkania poprzez link: https://bit.ly/3BqjjtQ
- Zależy nam na jak najszerszym udziale Mieszkańców w spotkaniu – przyznaje wójt Daniel Zadworny. – Chcemy wysłuchać ich wniosków, a to przełoży się na to, że Strategia Rozwoju Gminy do 2030 roku będzie pełniejsza i ciekawsza.  

Tu zapoznasz się z projektem Strategii Rozwoju Gminy!
Projekt Strategii będzie w okresie konsultacji tj. od 18 stycznia  do  22 lutego  2022 r. jest  dostępny:
1) w Urzędzie Gminy Dywity, w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Segment A, pok. nr 1,
2) na stronie internetowej Gminy Dywity: www.gminadywity.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA, w podzakładce: Strategia Gminy,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dywity: www.bip.ugdywity.pl, w zakładce: Strategia Rozwoju Gminy Dywity.

Tak możesz zgłosić uwagi i wnioski!
Wszystkie osoby zainteresowane mogą składać uwagi i propozycje zmian do projektu Strategii, w terminie od 18.01.2022 r. do 22.02.2022 r. poprzez:
1) udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 18 lutego o godz. 12:00, przeprowadzonym za pomocą elektronicznych środków, tj. programu  MS TEAMS. Link do spotkania to: https://bit.ly/3BqjjtQ  
2) formularz uwag - dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy Dywity: www.gminadywity.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA, w podzakładce: Strategia gminy,
lub w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dywity: www.bip.ugdywity.pl, w zakładce: Strategia Rozwoju Gminy Dywity, który należy wypełnić i przesłać na:
• e-mail: ug0sv3g@ugdywity.pl,
• pocztą na adres: Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity,
• dostarczyć do Urzędu Gminy Dywity – do Biura Obsługi Interesantów na Dziennik Podawczy (decyduje data wpływu do urzędu).