Szukaj

Informacja w sprawie dystrybucji darmowych maseczek dla mieszkańców

3 lutego 2022 r.

maseczka

W lutym rozpoczęła się dystrybucja darmowych, jednorazowych maseczek chirurgicznych dla Mieszkańców, które Gmina Dywity otrzymała od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Maseczki są przekazywane Mieszkańcom przez Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich. W części sołectw maseczki są dostępne w lokalnych sklepach: Dywity Agro1, Dywity Agro 2, Kieźliny RSP, Kieźliny Lewiatan, Bukwałd Agro, Brąswałd Agro, Frączki Agro, Gady Agro, Sętal – Sętalaczek, Spręcowo ABC, Słupy Lewiatan, Różnowo Agro, Tuławki Agro. Szczegółowe informacje można uzyskać u Sołtysa lub w Urzędzie Gminy Dywity pod nr tel. 89 524 76 63.