Szukaj

Informacja o sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie w Gminie Dywity

10 listopada 2022 r.

węgiel

Daniel Zadworny, wójt Gminy Dywity informuje, że przystąpił do sprzedaży węgla dla mieszkańców po cenie preferencyjnej i jest na etapie zawarcia umowy, ustalania szczegółów zamówienia i harmonogramu dostaw. Gmina zarezerwowała już węgiel u rządowego dostawcy.

Osoby zainteresowane zakupem węgla mogą składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w Urzędzie Gminy Dywity przy ul. Olsztyńskiej 32 w wersji papierowej lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP (w tym przypadku wniosek musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny).

Wersję papierową należy składać w Biurze Obsługi Interesanta na I piętrze w segmencie „A”. Formularze wniosku można pobrać na dole artykułu albo uzyskać w pokoju nr 1 w segmencie „A”, gdzie można również uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku. Szczegółowe informacje na temat wniosków i całej procedury można uzyskać pod numerem telefonu: 89 524 76 69.  

Węgiel można kupić w cenie preferencyjnej 2000 zł brutto/tona. Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Termin sprzedaży oraz sortyment węgla zależny będzie od dostępnych dla gminy dostaw. Informacje o terminach i dostępności będą podawane na stronach internetowych Urzędu Gminy w Dywitach: https://gminadywity.pl/ w BIP: https://bip.ugdywity.pl/ oraz na stronie https://www.facebook.com/gminadywity

Prosimy o bieżące śledzenie informacji.

Pliki do pobrania:
Wniosek o zakup węgla - Word

Wniosek o zakup węgla - PDF