Szukaj

Informacja na temat numerów rachunków do wnoszenia opłat

5 lutego 2024 r.

Informujemy, iż w związku ze zmianą banku obsługującego Gminę Dywity wysyłamy Państwu nowe rachunki indywidualne dotyczące poszczególnych należności. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsze prosimy wpłacać na nowe numery rachunków wysłane w zawiadomieniach o zmianie rachunku indywidualnego. Rachunki indywidualne dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego są wskazane w decyzjach o wysokości wymiaru podatku. Płatności dokonane na numery kont dotychczas obowiązujące zostały zaksięgowane zgodnie z Państwa dyspozycją, kolejne wpłaty proszę kierować na nowe rachunki obowiązujące w 2024 roku.