Szukaj

Informacja na temat inwestycji NEXERY w światłowód

4 sierpnia 2022 r.

✅ W związku z dużą liczbą zapytań dotyczących możliwości podłączenia się do budowanej obecnie przez firmę Nexera sieci światłowodowej z możliwościami szerokopasmowego dostępu do Internetu chcielibyśmy się z Państwem podzielić istotnymi informacjami w tym zakresie.
✅ Prace prowadzone obecnie przez podwykonawców firmy Nexera w kilku miejscowościach naszej gminy realizowane są w ramach projektu  „Sieć NGA dla obszaru Olsztyńskiego 3.6.28.56" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Olsztyńskim.
✅ W tym projekcie firma Nexera ma możliwość wykorzystania zbudowanej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przełomie kilku ostatnich lat  sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW). Realizacja tej inwestycji miała na celu wybudowanie „hurtowej” infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej na obszarach, gdzie żaden operator końcowy nie zdecydowałby się na jej wybudowanie z powodów czysto biznesowych (nie ma zysku - nie ma inwestycji). Sieć SSPW umożliwia jej dalszą rozbudowę, gdzie każdy zainteresowany operator telekomunikacyjny świadczący usługi w tym zakresie ma możliwość podłączenia się do niej z budowanej przez siebie sieci „ostatniej mili”, czyli sieci do użytkownika końcowego. Przebieg całej sieci SSPW na terenie naszego województwa udostępniony jest pod adresem: https://atlas.warmia.mazury.pl/atlas/sieci/. Obecnie siecią SSPW w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządza operator zastępczy, którym jest Ośrodek Eksploatacji i Zarzadzania Miejską Siecią Komunikacyjną „OLMAN” w Olsztynie (adres strony internetowej: http://www.man.olsztyn.pl/sspw/). Ani Województwo, ani Gmina Dywity nie pełni roli operatora sieci dostępowej, a tym samym nie ma możliwości i warunków podłączania poszczególnych gospodarstw domowych poprzez SSPW do sieci Internet.
✅ Trwające prace prowadzone na naszym terenie przez Nexerę w ramach projektu POPC są z różnych względów bardzo opóźnione. Podobna sytuacja związana z tym projektem jest na terenie całego województwa.
✅ Zdajemy sobie sprawę, że jesteście Państwo w tym temacie bardzo zdeterminowani, ale również zdezorientowani. Powstają sytuacje kiedy gospodarstwo domowe sąsiada ma mieć dostęp do budowanej sieci, a Państwo nie. Gmina Dywity nie ma żadnego wpływu na taki stan rzeczy i nie jest władna wpływać na możliwość zmiany adresów. Firma Nexera musi umożliwić podłączenie określonej liczby gospodarstw domowych wpisanych w projekcie, aby otrzymać dofinansowanie. W przypadkach kiedy właściciele działek nie chcą udostępnić obszaru swojej posesji firmie w celu przeprowadzenia przez ich teren światłowodu (napowietrznie czy podziemnie) powstają sytuacje, w których gospodarstwa znajdujące się za działką, której właściciel nie wyraził zgody na jakąkolwiek ingerencje w jego teren mogą być usunięte z listy, a Nexera, mająca duże opóźnienia w realizacji projektu, szuka brakujących adresów w innych miejscach. Dlatego też lista adresów, które swego czasu Nexera zadeklarowała podłączyć w naszej gminie jest niestety nieaktualna.
✅ Z informacji, jakie posiadamy wynika, że Nexera po zakończeniu i rozliczeniu obecnie realizowanych projektów ma zamiar dalej rozbudowywać budowaną obecnie sieć. Zadeklarowała, że wówczas będzie chciała współpracować z gminą. Miejmy nadzieję, że tak się stanie i będziemy przynajmniej mogli wskazać pominięte aktualnie obszary naszej gminy.
Jeżeli jeszcze nigdy nie zgłaszaliście Państwo potrzeb w zakresie dostarczania usług związanych z szerokopasmowym Internetem można to zrobić w celu poinformowania Polski Cyfrowej o braku takich możliwości na Państwa terenie poprzez wysłanie wiadomości na adres bialaph4lama@cppc.gov.pl
✅ Podobnego zgłoszenia popytu na usługi szerokopasmowe można dokonać na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresem https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ gdzie po prawej stronie jest przycisk „ZGŁOŚ POPYT”. Na tej stronie są również informacje związane z sieciami różnego typu oraz usługami na wybranym w formularzu obszarze.
✅ Poza tym Firma Nexera udostępnia stronę internetową pod adresem https://www.nexera.pl gdzie w zakładce „Dla mieszkańców” można uzyskać potrzebne informacje związane z projektem, a także kontaktem z firmą.
✅ Im więcej będzie zgłoszeń od Państwa w sprawach popytu na usługi szerokopasmowe na danym obszarze zgłaszanych poprzez ww. adresy, tym większa jest szansa, że w założeniach projekty oraz firmy realizujące te projekty będą brały te adresy pod uwagę.
W artykule wykorzystaliśmy informacje pochodzące od firmy Nexera, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz własne.