Szukaj

Gminny Dzień Sołtysa - podsumowanie kadencji 2018-2024

15 marca 2024 r.

Są na pierwszej linii frontu, to do nich w pierwszym rzędzie zwracają się mieszkańcy z problemami, działają i są zaangażowani na rzecz lokalnej społeczności - mowa o sołtysach i sołtyskach z Gminy Dywity, którzy na zaproszenie Daniela Zadwornego - Wójta Gminy Dywity spotkali się w poniedziałek 11 marca w Restauracji Rukola Dywity, żeby choć przez chwilę poświętować swój dzień.

Na zaproszenie wójta pozytywnie odpowiedziało aż 23 z 26 sołtysów, którzy w kadencji 2018-2024 pełnili funkcję w sołectwach. Niektórzy z nich np. z przyczyn osobistych rezygnowali z funkcji w trakcie kadencji, ale ich obecność na dzisiejszym święcie była obowiązkowa. Wśród gości znaleźli się też Marcin Kuchciński - Marszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego oraz Jacek Szydło, członek Zarządu Powiatu w Olsztynie, wieloletni wójt Gminy Dywity. Spotkanie było okazja do złożenia podziękowań i gratulacji wszystkim sołtysom, którzy zdziałali dla swoich miejscowości bardzo wiele dobrego. Sołtysi otrzymali upominki i gadżety. Wyróżnienia specjalne otrzymali Teresa Sezonienko, która jest obecnie najdłużej działającym sołtysem w Gminie Dywity, bo swoja funkcje pełni od 14 lat, a wyróżnienie za szczególna aktywność i społeczny nadzór nad inwestycjami w Sołectwo Ługwałd otrzymał sołtys Mirosław Hycza, który został zgłoszony do wyróżnienia marszałka podczas Wojewódzkiego Forum Sołtysów Warmii i Mazur, które odbędzie się 20 marca w Hala Urania. Magdalena Iwanek, zastępca wójta Gminy Dywity podsumował efekty Innowacyjnego Funduszu Sołeckiego na przestrzeni 4 ostatnich lat. Dzięki IFS sołectwa mogły zrealizować w latach 2020-2023 inwestycje za niemal 6 mln zł, gdyby nie było IFS to wartość inwestycji wyniosłaby niecałe 3 mln zł. Dzięki IFS powstało wiele chodników, placów zabaw, oświetlenia, dróg, siłowni zewnętrznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w świetlicach.
- Cieszę się, że sołectwa tak chętnie korzystają z IFS - mówi wójt Daniel Zadworny. - Efekty, zmiany i inwestycje w poszczególnych miejscowościach są widoczne gołym okiem. Dziękuje Wam za niesamowite zaangażowanie w realizacje inwestycji.
Podczas spotkania był tez pyszny tort, a w części artystycznej utwory światowe i polskie wykonał znakomity zespół Cellofuny, złożony z absolwentów Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach pod kierunkiem Pawła Panasiuka.