Szukaj

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2022/23

Uprzejmie informujemy, że zapisy uczniów zamieszkujących w obwodach szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity do klas I na rok szkolny 2022/2023 odbywają się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia w okresie od 01.03.2022 r do 31.03.2022r.  
Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania będą dostępne na stronach internetowych szkół.
Rekrutacja do gminnych przedszkoli rozpoczyna się 01.03.2022 r. Od tego dnia będzie można  pobierać i składać wnioski  w przedszkolu, do którego chcą Państwo zapisać dziecko.
W załączeniu przekazujemy harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas I w szkołach podstawowych ( dla uczniów spoza obwodu), oddziałów dwujęzycznych – klasa VII oraz oddziałów sportowych  - klasa IV w Szkole Podstawowej w Dywitach.
Jednocześnie informujemy o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz o niezbędnych dokumentach, które należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie Rekrutacja

2. Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli

3. Kryteria przedszkola

4. Kryteria szkoły