Szukaj

Gmina z dofinansowaniem unijnym na projekt ekomobilny!

9 października 2017 r.

Mapa fragmentu gminy Dywity z oznaczeniem nowej ścieżki pieszo-rowerowej

Znakomita informacja dla mieszkańców Gminy Dywity! Wójt Jacek Szydło podpisał umowę z Zarządem Województwa na dofinansowanie środkami unijnymi projektu "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity". Wartość projektu to prawie 7,5 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie prawie 5,9 mln zł.

Zakres projektu obejmuje wykonanie kilku inwestycji:

  1. wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z Dywity do Różnowa wraz z budową parkingów Park&Ride, oświetlenia i kanalizacji deszczowej,
  2. zakup trzech autobusów do obsługi linii gminnych,
  3. rozbudowę drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N w kierunku Wipaszu, Myk i Zalbek do ul. Wiosennej w Olsztynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

Finansowanie jest zagwarantowane, obecnie trwa przygotowywanie procedury przetargowej, a w przyszłym roku powinny ruszyć prace.