Szukaj

GMINA DYWITY realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich

26 września 2023 r.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

GMINA DYWITY
realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

dofinansowany z Funduszy Europejskich
Celem projektu jest rozwój cyfrowy Gminy Dywity
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną działania pozwalające na zapewnienie sprawnej
i bezpiecznej pracy Urzędu w zakresie obsługi interesantów, możliwości pracy zdalnej,
jak również podniesienia poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych
oraz realizacji celów statutowych w systemach teleinformatycznych
działających w urzędzie w reakcji na zagrożenia epidemiczne.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 100 000,00 zł

 

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Dofinansowanie projektu z UE: 100 000,00 zł

 

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu