Szukaj

Dotyczy uzupełnienia dokumentów w ramach konkursu „Granty PPGR”!

24 listopada 2021 r.

Pomoc innym

WAŻNA AKTUALIZACJA! UWAGA!

Osoby, które nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków, proszone są o podanie NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 2 GRUDNIA 2021r. danych identyfikacyjnych przodków: imię i nazwisko pracownika PPGR (w przypadku kobiet również nazwisko panieńskie), imiona rodziców pracownika PPGR, data urodzenia pracownika PPGR, dokładna nazwa PPGR oraz lata pracy w PPGR, zgodnie z załącznikiem do niniejszego komunikatu (jest on do pobrania w rozwinięciu informacji). Na tej podstawie Gmina Dywity wystąpi do KOWR z wnioskiem o potwierdzenie zatrudnienia. Wypełnioną tabelę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Dywity (pok. 32) do dnia 2 grudnia 2021r. (czwartek) do godz. 15:00.