Szukaj

Czasowe wyłączenie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dywity w godz. od 23:00 do 5:00

11 maja 2023 r.

Szanowni Państwo!
Urząd Gminy w Dywitach informuje, że ramach nałożonych przez Ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) obowiązku wypracowania 10% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, a także mając na uwadze drastycznie wysokie ceny energii elektrycznej, wprowadzono na terenie Gminy Dywity tzw. czasowe wyłączenie oświetlenia ulicznego w godz. od 23:00 do 5:00. W przypadku chęci uzyskania szerszej informacji na ten temat prosimy o kontakt z pracownikami referatu Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 89 524 76 59 lub pod e-mail: gk8hsrq1@ugdywity.pl

Do pobrania:
Zarządzenie Wójta w sprawie czasowego wyłączenia oświetlenia ulicznego