Szukaj

Budowa świetlic wiejskich w Różnowie i Ługwałdzie

5 sierpnia 2022 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Otwarte świetlice- rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Ługwałd i Różnowo” mająca na celu
budowę dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Ługwałd i Różnowo w celu umożliwienia mieszkańcom wsi kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego przez rozrywkę i edukację
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: powstaną dwa nowe obiekty infrastruktury pełniące funkcje kulturalne  

Operacja realizowana jest w dwóch etapach.