Szukaj

Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity

6 września 2021 r.

widok jezioro

Realizacja projektu polegała na stworzeniu 12 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu o wysokich parametrach technicznych. Punkty dostępu do bezpłatnego internetu dla każdego zostały zlokalizowane w łatwo dostępnych miejscach publicznych. Więcej o projekcie w rozwinięciu informacji.

Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity

Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I:        Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie nr 1.1:           Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Wartość Projektu:        64.368,00 zł

Dofinansowanie:          100%

 

Opis Projektu:

Realizacja projektu polega na stworzeniu 12 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu o wysokich parametrach technicznych. Punkty dostępu do bezpłatnego internetu dla każdego zostaną zlokalizowane w łatwo dostępnych miejscach publicznych. 6 sztuk wewnętrznych punktów dostępu będzie zlokalizowanych w: 1. Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach, 2.Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych/ Świetlicy wiejskiej w Gadach oraz w 4 punktach w budynku Urzędu Gminy w Dywitach. 6 sztuk zewnętrznych punktów dostępu powstanie: 1. na plaży wiejskiej w Dywitach, 2. Stadionie Komunalnym w Dywitach, 3. boisku sołeckim w Ługwałdzie, 4. na placu w centrum Dywit w sąsiedztwie Urzędu i Targowiska wiejskiego, 5. na placu wiejskim w Gadach i 6. na placu wiejskim w Różnowie w sąsiedztwie Filii Urzędu Gminy. Po zrealizowaniu projektu będzie można korzystać z Internetu, a usługa będzie świadczona na rzecz odbiorców końcowych bezpłatnie i na niedyskryminujących warunkach, będzie łatwo dostępny i zabezpieczony. Umożliwi dostęp do innowacyjnych usług cyfrowych, na przykład usług świadczonych za pośrednictwem infrastruktury usług cyfrowych. Beneficjent zobowiązuje się, że powstała w ramach projektu infrastruktura będzie odpowiednio utrzymywana, serwisowana, a także zachowana zostanie stała wysoka wydajność urządzeń i udostępnianego za ich pośrednictwem dostępu do internetu. Możliwość korzystania z hotspotów będzie dostępna dla każdego w równym stopniu co wpisuje się w zasady równości i niedyskryminacji wobec użytkowników.