Szukaj

31. maja 2024 dniem wolnym w Urzędzie Gminy Dywity, w zamian za pracę w sobotę 20. kwietnia 2024

15 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dywity - 31. maja 2024 ustala się dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników UG Dywity, w zamian za odpracowanie go w sobotę 20. kwietnia 2024. Prosimy o uwzględnienie tego faktu podczas planowania terminu wizyty w UG Dywity.

https://bip.ugdywity.pl/194/4234/Zarzadzenie_Nr_USCO_120_16_2024_Wojta_Gminy_Dywity_z_dnia_12_marca_2024_roku_w_sprawie_ustalenia_dnia_wolnego_od_pracy_w_dniu_31_maja_2024_r__w_Urzedzie_Gminy_w_Dywitach/