Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

       

Zapraszamy na VI sesję Rady Gminy Dywity

26.03.2019

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy serdecznie na VI sesję Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w czwartek 28 marca o godz. 12.00 w sali sesyjnej UG Dywity. W porządku obrad m.in. uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, czy uchwalenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kieźliny i Myki. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji. Zapraszamy!

Otwarty Konkurs Ofert na kulturę, edukację i integrację rozstrzygniety!

22.03.2019

Wójt Daniel Zadworny w dniu 22 marca 2019 roku wydał Zarządzenie nr 52/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego  konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Wpłynęło 26 ofert na wsparcie oraz 2 oferty na powierzenie realizacji zadania. Lista zadań, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy znajduje sie w rozwinięciu informacji.

Zapraszamy do udziału w Gminnym Turnieju "Dwa Ognie 2019"

18.03.2019

Dzieci i młodzież z Gminy Dywity zapraszamy serdecznie do zgłaszania udziału w Gminnym Turnieju "Dwa Ognie 2019", który zostanie rozegrany w sobotę 6 kwietnia od godz. 10.00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Tuławkach. W turnieju mogą wziąć udział dzieci z rocznika 2006 i młodsi. Drużyny można zgłaszać przez swoich sołtysów do 2 kiwetnia. Regulamin turnieju znajduje się w rozwinięciu informacji.

Konkurs na projekt tablicy zasłużonych Warmiaków rozstrzygnięty

07.03.2019

Komisja konkursu na projekt tablicy upamiętniającej zasłużonych Warmiaków w Brąswałdzie wybrała zwycięską pracę do realizacji. Nagrodę w wysokości 4 tys. zł za projekt tablicy otrzyma Bartosz Myślak z Pracowni Sztuki Użytkowej BAKMYK z miejscowości Nowiny pod Szczytnem. Zwycięzca został też zaproszony do negocjacji w sprawie realizacji jego projektu. Płaskorzeźba, która zawiśnie na dobrze wyeksponowanej ścianie budynku dawnej szkoły, w którym mieści się obecnie Izba Pamięci Marii Zientary-Malewskiej, przedstawia charakterystyczny pejzaż warmiński, kapliczkę oraz fragment tekstu Marii Zientary-Malewskiej. Wymiary zaprojektowanej tablicy to 3 na 5 metrów. Artysta zaproponował technikę wykonania z tzw. "narzutu", która będzie wykonywana bezpośrednio na ścianie budynku z zaprawy sztukatorskiej. Warto przypomnieć, że na pierwszy konkurs na projekt tablicy nie wpłynęła żadna praca. W drugim konkursie do komisji dotarły dwie prace.

Zapisy do Gminnego Turniej Siatkówki Mieszanej!

06.03.2019

Miłośników siatkówki zapraszamy serdecznie do zgłaszania swoich drużyn (poprzez sołtysów) do XI Gminnego Turnieju Siatkówki Mieszanej, który odbędzie się w sobotę 16 marca o godz. 10.00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Tuławkach. W składzie drużyny muszą być co najmniej 2 kobiety. Dodatkowo dopuszcza się równiez udział w drużynie maksymalnie 2 uczestników spoza terenu Gminy Dywity. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 marca! Organizatorami turnieju są: Gmina Dywity i LZS Dywity. Regulamin turnieju znajduje się w rozwinięciu informacji.