Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Nabór wniosków w konkursie na ułatwienie dostępu do usług społecznych

05.11.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:

Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

Konkurs skierowany jest do podmiotów z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna działających w sferze ekonomii społecznej, pomocy i integracji społecznej, zatrudnienia socjalnego lub wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wnioski o dofinansowanie można składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn do dnia:

20 listopada 2017 roku, godz. 15:00

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl

Zamknięta droga między Wadągiem i Słupami!

03.11.2017

Uwaga! Ważny komunikat! Powiatowa Służba Drogowa informuje, że w sobotę (4 listopada) zostanie zamknięta droga powiatowa na odcinku Wadąg - do skrzyżowania z ul. Domagały w kierunku Słup.W godzinach od 8.30 do 15.00 zaplanowano układanie asfaltu na remontowanym odcinku. W związku z zamknięciem drogi zmianie ulegnie funkcjonowanie komunikacji publicznej. Autobusy linii nr 112 i108 będą kursować wyłącznie na trasie Dworzec Główny - Wadąg- Kieźliny- Różnowo do pętli autobusowej w Słupach.

Informacja w sprawie wody w Barkwedzie i Różnowie

03.11.2017

Przedstawiamy kolejne informacje w sprawie wody. W piątek 3 listopada otrzymaliśmy z laboratorium PWiK w Olsztynie tzw. ogólne wyniki badań z wodociągów i ujęć w Barkwedzie i Różnowie (nie dotyczy numerów domów 47-67 i 500-553, które są zaopatrywane w wodę z ujęcia w Dywitach). W próbkach nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli - woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia. Oczekujemy na wydanie pozytywnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie (prawdopodobnie do wtorku 7 listopada).

INFORMACJA WÓJTA GMINY DYWITY W SPRAWIE WODY

02.11.2017

Dywity, dn. 02.11.2017 r.

Informujemy, że w dniu 02.11.2017 r. otrzymaliśmy z laboratorium PWiK w Olsztynie wyniki badań wody z wodociągów w Tuławkach i Gradkach zaopatrujących miejscowości: Tuławki, Gady, Gradki, Frączki, Nowe Włóki (tylko numery domów 21-30 oraz 38-52) i Studzianka w Gminie Jeziorany. W badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli - woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia. Oczekujemy na wydanie pozytywnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Olsztynie (prawdopodobnie do 06.11.2017r.).

Sprawozdania z badań jakości wody w Gminie Dywity

31.10.2017

Wobec pojawiających się niesprawdzonych i nieautoryzowanych z Sanepidem oraz gminą opinii i komentarzy na temat wyników badań jakości wody w miejscowościach Gminy Dywity przedstawiamy do publicznej wiadomości sprawozdania z wyników badań wody, które jednoznacznie wskazują, że w żadnym wyłączonym czasowo z użytkowania wodociągu i ujęciu nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i zjadliwych Enterokoków. Powodem decyzji Sanepidu o zakazie spożywania wody z ujęć w Różnowie, Słupach, Barkwedzie, Gradkach i Tuławkach było stwierdzenie obecności bakterii z grupy coli w natężeniu od 5 do 28 jednostek tworzących kolonie na 100 ml wody (ze sprawozdaniami z wyników badań wody można się zapoznać w rozwinięciu informacji). 
Wpływ na zanieczyszczenie wody mogły mieć obfite opady atmosferyczne, a na wodociągach w Barkwedzie i Gradkach rozszczelnienie na wodociągu tłocznym w studniach na hydroforniach. Awarie te zostały usunięte, przez ostatnie dni trwało intensywne płukanie i chlorowanie sieci i ujęć wody. Obecnie pobierane są próbki wody do badań. Ostateczne wyniki mogą być znane na początku przyszłego tygodnia.