Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Dofinansowanie na rozbudowę sali gimnastycznej w Dywitach od marszałka

02.01.2018

Kolejna dobra informacja! Wójt Jacek Szydło podpisał 22 grudnia z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem umowę na dofinansowanie projektu: „Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w istniejącej szkole w Dywitach”! Wartość projektu to 1,4 mln zł, a dofinansowanie unijne dla Gminy Dywity to 830 tys. zł. Warto przypomnieć, że już wcześniej Gmina pozyskała 1 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dywitach z budżetu państwa.

Nowa firma odpowiedzialna za konserwację, bieżące naprawy i usuwanie awarii wodociągów

02.01.2018

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 roku zmieniła się firma odpowiedzialna za konserwację, bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dywity. Obecnie wszystkie te sprawy prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn.
Dlatego w przypadku awarii zgłoszenia kierować należy na numer: 89 524 76 60 (UG Dywity) - do godz. 15.30, a po godz. 15.30 na pogotowie wod. kan - 994, 89 534 68 12, 783-630-303.
Ponadto pełna lista z numerami do konserwatorów sieci w poszczególnych miejscowościach znajduje się pod linkiem:
http://gminadywity.pl/strona/41

Wyniki otwartego konkursu ofert na wychowanie przedszkolne

28.12.2017

W postępowaniu konkursowym wybrana została oferta Anity Kędzierskiej prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”, Różnowo 766, 11-001 Dywity. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z podpisaniem umowy i udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Cała treść zarządzenia Wójta Gminy Dywity znajduje się w rozwinięciu informacji.