Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Urząd Gminy nieczynny w piątek 4 czerwca 2021!

25.05.2021

✅ Uwaga! Urząd Gminy Dywity będzie nieczynny w dniu 4 czerwca (piątek)!
✅ Zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2021 Wójta Gminy Dywity ustala się dzień wolny od pracy w dniu 4 czerwca dla wszystkich pracowników UG Dywity, w związku z dniem 1 maja  przypadającym w dniu wolnym od pracy zgodnie z Kodeksem Pracy.
✅ Prosimy o uwzględnienie tego faktu podczas planowania terminu wizyty w UG Dywity.

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21

19.05.2021

Informujemy, że w dniach 17-21 maja 2021r Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenia RENEGADE/ SAREX -21. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszania przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. Dnia 20 maja w godzinach 8-11 emitowany będzie sygnał alarmowy (syreny) dotyczący zagrożenia z powietrza. Przeprowadzony zostanie również trening systemu alarmowania i ostrzegania.

 

Usuwanie azbestu!

13.05.2021

Ważna informacja dla mieszkańców, którzy są zainteresowani usunięciem i utylizacją azbestu! Wójt Gminy Dywity ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest. Zainteresowanych mieszkańców Gminy Dywity prosimy o jak najszybsze wypełnienie i złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Dywity najpóźniej do dnia 26 maja 2021 roku. Wniosek dostępny na stronie BIP Gminy Dywity: www.bip.ugdywity.pl/247/Usuwanie_azbestu/
Informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel.: (89) 524 76 44.

Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity - II etap

11.05.2021

W ramach programu Gmina Dywity otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 460 459,82 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity- II etap” w ramach którego zakłada się realizację następujących zadań:
Zadanie 1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1442N w Gadach
Zadanie 2 - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1449N w Słupach
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442N we wsi Nowe Włóki
Zadanie 4 - Budowa odcinka ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N w Różnowie
Zadanie 5 - Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego ciągu pieszo - rowerowego w Różnowie

Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dywity

11.05.2021

                                                                    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dywity” mająca na celu rozbudowę systemów kanalizacji sanitarnej na odcinku około 2825m w miejscowościach Spręcowo i Myki oraz budowa sieci wodociągowej o długości około 1802m w miejscowości Myki w celu wsparcia rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Gminie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: powstanie infrastruktura umożliwiająca podłączenie nowych odbiorców do sieci wodno-kanalizacyjnej
Operacja realizowana w dwóch etapach:
I etap – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spręcowo”
II etap – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki” i  „Budowa wodociągu w miejscowości Myki”.