Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Termomodernizacja szkoły w Spręcowie

Termomodernizacja szkoły w Spręcowie poprzez kompleksową modernizację systemu ogrzewania w oparciu o odnawialne źródła energii i docieplenie ścian zewnętrznych.

Rozpoczęcie budowy: marzec 2014r.

Zakończenie budowy: planowane – wrzesień 2014r.

Wykonawca: WODMIAR, Wiśniewscy s.j. Olsztyn

Koszt inwestycji: 895.390,80 zł brutto

Dofinansowania: Ze środków własnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami
i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.1 – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu NrUDA-RPWN.06.02.01-28-044/13 z dnia 31.12.2013r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Opis: W ramach inwestycji zostanie opracowana dokumentacja projektowa
oraz wymienione zostanie istniejące źródło ciepła w szkole podstawowej
w Spręcowie ( kotłów olejowych) na 1 pompę ciepła typu solanka-wodna. Planowana inwestycja obejmować będzie również wymianę grzejników, modernizację węzła cieplnego, docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły.

Galeria: