Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Budowa przydomowych roślinno - stawowych oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowych roślinno - stawowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dywity w ramach Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków” 

ETAP II

Rozpoczęcie budowy: planowane – kwiecień 2014r.

Zakończenie budowy:  planowane – wrzesień 2014r.

Wykonawca: ECO ENERGY Sp. z o.o., Olsztyn

Koszt inwestycji: 379.231,41 zł brutto

Dofinansowania: z ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych”.

Planowane jest wykonanie 35 szt. oczyszczalni, w miejscowościach: Nowe Włóki, Tuławki, Dywity, Redykajny, Kieźliny, Gady, Brąswałd, Ługwałd, Różnowo. Oczyszczalnie zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez biuro projektowe „Archigraph” Daniel Rzeczkowski z Olsztyna.

Oczyszczalnie działają na zasadzie wielostopniowych procesów oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej, biologicznej i chemicznej. W skład oczyszczalni wchodzą: osadnik gnilny, przepompownia, filtr roślinny oraz staw denitryfikacyjny.

 

Galeria: