Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Aktualne konkursy i ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Link do ogłoszenia konkursu

Link do regulaminu konkursu

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Link do ogłoszenia konkursu

Link do regulaminu konkursu

Link do opisu zadań