Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Inwestycje zakończone

Zakończenie budowy ulic na osiedlu Wadąg

Skatepark w Różnowie

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - wymiana stolarki okiennej

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach - przebudowa dachów

Budowa przydomowych roślinno - stawowych oczyszczalni ścieków

Termomodernizacja szkoły w Spręcowie

Budowa chodnika w Gradkach

Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Dywitach

Budowa chodnika na odcinku Redykajny - Brąswałd

Budowa zjazdów przy ul. Kwiatowej w Dywitach

Wykonanie przejścia dla pieszych na osiedlu przy ul. Spółdzielczej

Budowa ulic osiedla przy ul. Spółdzielczej w Dywitach – III etap

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Spręcowo w ramach Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Dwór w Słupach

Wymiana c. o. w Zespole Szkół w Dywitach

Budowa przydomowych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dywity w ramach Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków”

Strażacy mają nowy sprzęt ratowniczy

Targowisko z "Mój Rynek" już działa

Słowackiego w budowie

Świetlica w Nowych Włókach

Nowa świetlica w Spręcowie

Szlak dywickich sterowców

Orlik gotowy

Nowe latarnie na ulicy Domagały w Kieźlinach

Zakończyła się budowa przystani kajakowej w Braswałdzie

Budowa ul. Słowackiego na osiedlu Wadąg

Kolejne latarnie w Ługwałdzie

Są szatnie i ścieżka do plaży

Lampy w Różnowie

Nowy sprzęt dla OSP Spręcowo

Wadąg - nowy chodnik

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Tuławkach

Place zabaw - inwestycją w dzieci

Różnowo - asfaltowo

Kolejne ulice na Wadągu

Sala sportowa w Spręcowie

Remont remizy w Kieźlinach

Nowa scieżka pieszo-rowerowa

Pętla Dywity

Oczyszczalnia ścieków w Spręcowie

Nowa droga we wsi Redykajny

Pomost na jeziorze dywickim

Zalbki połączone asfaltem, Wadąg kostką

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dywitach

Budowa sieci kanalizacji na ul. Barczewskiego

Budowa ul. Kochanowskiego

Budowa drogi osiedlowej w Różnowie od nr 101-146

Rozbudowa przedszkola w Kieźlinach

Przebudowa ulicy Domagały

Budowa sali sportowej w Spręcowie

Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach

Świetlica wiejska w Barkwedzie

Droga gminna w Dywitach (AGRO)

Droga gminna - ulica Ługwałdzka